Kamen Visoka doo – eksploatacija prirodnog kamena andezita

ENG / SRB

KAMEN VISOKA D.O.O.​

Proizvodni program

Obrada prirodnog granita: beskrajni načini kovanja elegancije. Podovi, obloge, okviri i lajsne, masivni elementi, postamenti i nadgrobni spomenici od granita i mermera.

GATERISANE TABLE

REZANI GRANITni kamen

CEPANI GRANITni kamen

LOMLJENI GRANITni kamen

Gaterisane granitne i mermerne table sa površinskom obradom

Izbor blokovaza rezanje na džambo gaterima je prvi i jedan od najbitnijih koraka u započinjanju procesa proizvodnje u našoj preradi.

Površinska obrada

gaterisanih tabli​​

OBRADA POLIRANJEM

Poliranje, granita i mermera, izvodi se kada se želi dobiti visoki sjaj granitnih i mermernih ploča, različitih dimenzija, a koje bi se koristile za unutrašnje i spoljašnje obloge. Struktura granita ovakvom obradom dolazi do punog izražaja. Ovim tretmanom postiže se smanjena osetljivost na vlagu i hemikalije. Zbog svog lepog i skupog izgleda, granit se najčešće koristi za popločavanje podova, izradu radnih ploča za kuhinjske elemente, izradu gazišta za stepenice, kao i oblaganje kamina.

OBRADA BUNJENJEM

Obrada bunjanjem predstavlja obradu reljefnim klesanjem granita. Glavna odlika ovakve obrade je bunjani granit čija je prednja strana reljefno klesana tj. bunjana strana, tradicionalno poznata po rustikalnoj površini. Dobija se ravnim rezajem bočnih strana i poleđine, dok je prednja strana podvrgnuta završnoj obradi bunjanja.

Ovako obrađen granit je namenjen za oblaganje vertikalnih površina kao što su stubovi, zidovi, šankovi, itd.

OBRADA ČETKANJEM

Obrada četkanjem predstavlja obradu granitnog komada samo četkanjem. Rezultat ove metode je prelepa rustika.

Najčešće se koristi za podove ali u zavisnosti od želje klijenata, mogu se oblagati zidovi, stubovi,kamini.

OBRADA BRUŠENJEM

Obrada brušenjem je obrada granita radi dobijanja matirane površine. Za raziku od polirane, ovakva obrada nema visoki sjaj i ima primenu pri oblaganju podova, zidova, kamina, stepeništa …

OBRADA ŠTOKOVANJEM

Štokovani kamen je vrsta obrade prirodnog granita pri čemu je lice dovoljno nahrapavljeno da ta površina neće biti klizava, a u isto vreme dovoljno ravna da bi se lako održavala. Može se obrađivati u svim dimenzijama. Čekićem za štokovanje s većim razmakom među zupcima dobija se grubo zrnasta površina.

Zbog te svoje osobine da se ne kliza i da se lako održava, najveću primenu ima kod spoljnih podova i stepeništa, staza, terasa, holova, itd.

OBRADA PALJENJEM

Termičkom obradom površina (paljenjem), granit dobija izgled prirodno cepane površine sa kristalnom strukturom, pri čemu hrapavost zavisi i od trajanja delovanja plamena.

Termički postupak obrade ima široku primenu kod oblikovanja elemenata i regeneraciju površina. Mogu se dobiti razna zaobljenja. Površine koje su posle duge upotrebe postale uglačane i klizave, poput pločnika od granitnih ploča, trotoara, ivičnjaka i stepenica, mogu se primenom ovog postupka obrade ponovo ohrapaviti.

OBRADA ŠPICOVANJEM

Obrada špicovanjem se vrši tako što se površina ovrađuje spicom po želji kupca. Takva obrada se vrši radi dobijanja što hrapavijeg izgleda granitnog komada.

Najčešća primena ovakve obrade se vrši prilikom obrade granitnih komada za fasadne površine kao što su okviri za vrata i prozore.

OBRADA PESKIRANJEM

Površinska obrada peskarenjem, odnosno trljanje površine s čeličnim zrncima je poseban oblik brušenja. Postiže se gruba, zrnasta, ali jednoliko obrađena površina. Tragovi struganja ili drugi dublji površinski tragovi ostaju vidljivi i nakon ovog tretmana. Rezultat ove obrade je ʺmekanʺ, mat i pravilan izgled površine.

Rezani granit

S obzirom da je granit izuzetno održiv, kako sa ekološke, tako i sa perspektive kvaliteta, savršeno je pogodan za upotrebu na otvorenom.

Rezanjem granita na blok frezama, dobijamo granitne poluproizvode koji se daljim sečenjem granita na mostnim frezama dobija finalni proizvod. 

Masivni granitni elementi su granitni ivičnjaci, postamenti, klade…

Cepani granit

Cepani granit je idealan za upotrebu kako u tradicionalnim, tako i u savremenim primenama, kao što su staze, prilazi, ivice, fasade pa čak i terase. Dobrim kombinovanjem moguće je izgraditi nešto zaista zapanjujuće. Garniture cepanog granita, idealne su kako za stambene, tako i za poslovne prostore.

Prirodni cepani graniti su komadi kamena koji dolaze tesani od stene.
To daje šarm i pruža karakterističan rustikalni izgled.

Rezani i cepani granitni finalni proizvodi

Lomljeni granit

Otpad od kamena ne postoji! Od prirode se dosta uzima, ali sve što je njeno a ne može se iskoristiti u krajnjem projektu, treba joj vratiti, jer će tamo imati najbolju svrhu.
Lomljeni granit, lomljeni kamen je idealan za nasipanje obala, utvrde rečnih korita, nasipe.

Zainteresovani ste za naš granit i mermer?