Kamen Visoka doo – eksploatacija prirodnog kamena andezita

Planina Rudnik

Porodična vikendica

Proizvodi koji su korišćeni u toku gradnje opbjekta:

Zainteresovani ste za naš granit i mermer?